Przegląd Piosenki Biesiadnej w Rakowicach.

Przybyłych gości przywitała przewodnicząca Klubu Seniora w Rakowicach – Pani Genowefa Krawczyk. Występom towarzyszyły tańce i kolorowe stroje, a muzyka prezentowana przez występujące zespoły porywała do wspólnej zabawy i śpiewu zgromadzonych gości. Po zaprezentowaniu umiejętności wokalnych zespołów podsumowania imprezy dokonał Wójt Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski, który wspólnie z Sekretarzem Gminy Lubawa – Henrykiem Bachem oraz Przewodniczącym Rady Seniorów Gminy Lubawa – Panem Benedyktem Czarneckim wręczyli zespołom pamiątkowe statuetki oraz dyplomy. Ostatnim punktem programu było wspólne odśpiewanie piosenki „W zielonym gaju”.