Przegląd zespołów ludowych

Przegląd zainaugurował występ Orkiestry Dętej Księżnej Kujaw z Ostrowąsa, a uroczystego otwarcia dokonała pani Danuta Grzyb.

W konkursie wzięło udział dwanaście zespołów: “Kapela Benka” i “Wesoła Harmonia”- Golub Dobrzyń, “Kapela spod Kowala”- Kowal, zespół śpiewaczy “Harmonia”- Zławieś Wielka, “Radojewiczanie”- Inowrocław, “Wesoła Czwórka”- Dobre, “Jutrzenka”- Czernikowo, “Kapela Sióstr Argalskich”- Radomin, zespół folklorystyczny “Kujawioki”- Osięciny, “Ciechowiacy”- Ciechocin, zespół “EMKA”- Rogowo, kapela ludowa “Łubianioki”- Łubianka oraz “Kruszynioki”- Kruszyny.

Jury w trzyosobowym składzie: Barbara Kopańska – dyr. Zespołu Szkół w Pokrzydowie, Piotr Petrykowski- prof. UMK w Toruniu oraz Mariusz Wróblewski, w-ce prezes Zarządu Oddziału PTTK im. Z. Kwiatkowskiego w Golubiu Dobrzyniu uhonorowało wszystkich uczestników przeglądu pucharami i dyplomami.

Oprawę muzyczną festiwalu zapewnił zespół „Wszyscy Razem” z Brzozia z repertuarem piosenek biesiadnych.

Za występ zespół otrzymał dyplom oraz puchar od Prezesa Regionalnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych we Włocławku Kazimierza Pączkowskiego.

Atrakcją Przeglądu był Festiwal Smaków , na którym prezentowano regionalne produkty kulinarne, potrawy i ciasta przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich .

Swoimi potrawami częstowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z: Macikowa, Kościelnej Wsi, Gutowa, Radojewic, Gzina, Sumówka (gm. Zbiczno), Zasad i Zasadek (gm. Świedziebnia).

Impreza organizowana jest przez Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego przy współpracy z Regionalnym Związkiem Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Toruniu oraz Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.