Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Za budowę, instalację przydomowych oczyszczalni ścieków nic nie płacą gospodarze. To zadanie dla gminy. Domownicy jedynie muszą przestrzegać zasad.

Gospodarz nie płaci

Aktualnie w gminie Brzozie trwa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w 6 gospodarstwach wsi Augustowo. Wykonawcą jest Instal Hurt Detal z Lubiechowa. Temat zostanie zakończony 20 października br.  Koszt całkowity to 113 975 zł. Wniosek o dofinansowanie został złożony w stosownym terminie. Na ten cel środki przeznacza Unia Europejska z projektu o nazwie PROW 2007-2013 – Podstawowe Usługi dla Gospodarstw i Ludności Wiejskiej.

To nie wszystko – administracja samorządowa gminy Brzozie ogłosiła już przetarg na podobne oczyszczalnie w Małym Leźnie. W grę wchodzi tam 24 gospodarstwa.

(wind)