PSZOK w grudniu

Pszok ulotka 21 wew

PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się za budynkiem Urzędu Gminy Brzozie dnia 18-19 grudnia 2023r. w godzinach od 8.00 do 13.00.
Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.