Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

recycling

Zbiórka odpadów komunalnych wielkogabarytowych dla mieszkańców Gminy Brzozie odbędzie się w Jajkowie (przy oczyszczalni ścieków) dnia 28.12.2019 r. (sobota) w godzinach od 10:00 do 13:00. Oddający odpady obowiązani są do okazania dowodu osobistego.