Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rachunek bankowy, na który należy uiszczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Bank Spółdzielczy w Brodnicy Oddział

w Brodnicy

Nr rachunku

95 9484 1150 2200 0015 2725 0023