Radni Gminy Brzozie wraz z Wójt wspierają podopiecznych Domu Dziecka w Lidzbarku!

Radni Gminy Brzozie wraz z Wojt wspieraja podopiecznych Domu Dziecka w Lidzbarku

Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Gminy Brzozie samorządowcy z Brzozia przekazali Świętemu Mikołajowi prezenty dla podopiecznych Domu Dziecka w Lidzbarku.
Przewodnicząca Rady Pani Maria Florkiewicz, wspólnie z Radnym Panem Marcinem Kamińskim oraz Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Sugajnie Panią Agnieszką Uniatowską-Gargulińską odwiedzili dzieci i młodzież w placówce życząc zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia!