Rady psychologa w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie

W dniu 20 stycznia 2014r. w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie odbyło się spotkanie dla rodziców z udziałem Pani psycholog Ewy Kupczyk- pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brodnicy.

“Jednie prawdziwy człowiek, zauważy potrzeby innego człowieka,
Jedynie człowiek wielkiego serca, wyciągnie doń pomocną dłoń”


W dniu 20 stycznia 2014r. w Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie odbyło się spotkanie dla rodziców z udziałem Pani psycholog Ewy Kupczyk- pracownika Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Brodnicy.

Tematem spotkania była nadpobudliwość psychoruchowa, która jest zjawiskiem często spotykanym u dzieci w różnych okresach ich rozwoju. Jest to problem bardzo istotny, gdyż liczba dzieci nadpobudliwych stale wzrasta i uchodzi do rangi współczesnego problemu wychowawczego. Problem ten dotyczy nie tylko psychologów, ale również nauczycieli i rodziców, gdyż oni spędzają z dzieckiem najwięcej czasu w ciągu dnia. Pani psycholog w rzeczowy sposób przedstawiła trudności na jakie napotyka dziecko nadpobudliwe w codziennym życiu i pokazała jak zrozumieć jego zachowanie.

W imieniu rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie dziękujemy Pani psycholog za pomoc i duże zaangażowanie społeczne oraz życzliwość okazaną naszej placówce.

Opracowała:Joanna Górzewska
Pedagog szkolny