Realizacja Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – zaktualizowanie danych

KV logo 1536x1034 1

Dane dotyczące realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na terenie Gminy Brzozie:
liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 80 [szt.];
liczba zawartych umów – 74 [szt.];
liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 45 [szt.];
kwota wypłaconych dotacji – 1 127 155,09 [zł]