Realizacja projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu realizuje projekt systemowy pt Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

– Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych dla 18 uczestników, w tym 17 uczestników w ramach kontraktu socjalnego, 1 uczestnik w ramach PAL – 24 h;

– Warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym dla 5 uczestników w ramach Programu Aktywności Lokalnej – 16 h;

– Warsztaty wspierające aktywizację zawodową dla 18 uczestników, w tym 17 uczestników  w ramach kontraktu socjalnego, 1 uczestnik w ramach PAL – 24 h

– Kurs kas fiskalnych dla 2 uczestników, w tym 1 uczestnik w ramach kontraktu socjalnego, 1 uczestnik w ramach PAL –  48 h;

– Kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla 2 uczestników w ramach kontraktu socjalnego – 90 h;

– Kurs komputerowy dla 6 uczestników, w tym 5 uczestników w ramach kontraktu socjalnego, 1 uczestnik w ramach PAL – 60 h.

Szkolenia realizowane były na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu przez firmę Eduk@tor z Grudziądza.

Obecnie trwa realizacja kursu prawo jazdy kat. B dla 8 uczestników projektu, oraz 1 uczestnik kontynuuje naukę w szkole średniej.

W przyszłym roku rozpoczynamy kolejną edycję projektu. Chętnych prosimy o kontakt w biurze projektu pok. nr 4 tel. 564912923.