Realizacja projektu systemowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu informuje o realizacji w 2012 roku projektu systemowego pt: “Gmina Brzozie dla mieszkańców i z mieszkańcami”

Projekt skierowany jest do osób:

 • bezrobotnych / lub
 • nieaktywnych zawodowo / lub
 • zatrudnionych
 • w wieku aktywności zawodowej (15-64 lat)
 • korzystających z pomocy społecznej
 • zamieszkujących teren Gminy Brzozie

 

Realizacja projektu ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej z terenu Gminy Brzozie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt zakłada realizację m. in.:

 • warsztaty wspierające aktywizację zawodową
 • warsztaty metod pracy w środowisku rodzinnym
 • warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych
 • kurs opiekun osób starszych i niepełnosprawnych
 • kurs prawo jazdy kat. B
 • kurs wykonywania ozdób z filcu

 

W ramach projektu powstanie plac zabaw dla dzieci we wsi Świecie oraz zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny dla uczestników oraz ich otoczenia. W przyszłym roku rozpoczynamy kolejną edycję projektu. Chętnych prosimy o kontakt w biurze projektu pok. nr 4 tel. 56 49 129 23