Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych Gminy Brzozie

W związku z pismem Ministra Edukacji Narodowej dotyczącym rekrutacji na stronie internetowej szkoły została umieszczona poniższa informacja. 

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID 19, rekrutacja do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych szkół Gminy Brzozie możliwa jest tylko w formie elektronicznej. Skany lub fotografie dokumentów proszę przesyłać na niżej podane adresy skrzynek mailowych:

1)    Szkoły Podstawowej w Brzoziu: spbrzozie@wp.pl   

2)    Szkoły Podstawowej w Jajkowie: szkola@spjajkowo.pl

3)    Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie: splezno@tlen.pl

Po ustaniu zagrożenia możliwe będzie uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Takie rozwiązanie pozwoli z jednej strony na uniknięcie przez rodziców dziecka wychodzenia z domu w celu dostarczenia dokumentów, z drugiej strony zaś nie będzie wymagało kontaktu z pracownikami szkoły.

W razie niezbędnych pytań  w tej sprawie można kontaktować się telefonicznie

w godz. od 7.00 do 15.00

  • SP Brzozie 606 904 940
  • SP Jajkowo 508 375 795
  • SP W. Leźno 888 331 660

Informacja podana w uzgodnieniu z dyrektorami szkół Gminy Brzozie.

Wójt Danuta Kędziorska - Cieszyńska - podpis