Relacja z działań w ramach programu „Książki naszych marzeń”

W oddziale przedszkolnym rodzice czytali książkę „Fintyfluchowie i Krasnoludki” Georga Bydlińskiego. Po lekturze rozmawiano na temat związany z tekstem, który dotyczył zagadnień kultury osobistej i problemu utrzymania porządku. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozmowie i opowiadały o swoich doświadczeniach.

Druga grupa to klasy I-III. Tu przedmiotem spotkania była bajka terapeutyczna Grażyny Wolszczak „Strach ma wielkie oczy” ze zbioru „Bajkoterapia”. Czytanie jej miało na celu uświadomienie dzieciom, że ludzie boją się wielu rzeczy i nie ma w tym nic wstydliwego. Wiele lęków można opanować, by nie hamowały rozwoju. Tu również rodzice włączyli się w czytanie. Było to dla nich nowym, ciekawym doświadczeniem. Spotkanie zakończono rozmową, związaną z tematyką bajki.

Kolejną grupą byli uczniowie klas IV-VI. Czytanie „Pamiętnika Blumki” Iwony Chmielewskiej poprzedziło słowo wstępne przygotowane przez nauczycielkę historii panią Violettę Jasińską, które przybliżyło dzieciom postać Janusza Korczaka. Po wysłuchaniu treści książki przeczytanej przez rodziców, uczniowie zostali podzieleni na dwanaście grup. Każda z nich otrzymała tekst dotyczący jednej postaci z książki i próbowała wyobrazić sobie jej losy przed przybyciem do domu sierot oraz kim byłaby, gdyby nie wojna. Rodzice sami angażowali się do pracy poszczególnych grup. Podpytywali uczniów, słuchali ich pomysłów. Wspierali ich. Czuć było radość tworzenia wspólnego dzieła. Więczyła je prezentacja rezultatów pracy. Każdą z nich uczestnicy nagrodzili brawami. Spotkanie było kreatywne i angażowało nie tylko uczniów, ale też rodziców. Prowadziły je szkolne bibliotekarki Halina Borkowska i Alina Grążawska-Czapulak.

Czytane książki pochodziły ze zbioru biblioteki szkolnej zakupionego w ramach programu „Książki naszych marzeń”.

Halina Borkowska
Alina Grążawska – Czapulak