Remont szkół w Jajkowie i Wielkim Leźnie

Wykonano kilka inwestycji i wiele innych prac z zakresu oświaty. Do najważniejszych należy remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie wraz z dokończeniem budowy sali gimnastycznej oraz remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Jajkowie.

Wykonano kilka inwestycji i wiele innych prac z zakresu oświaty. Do najważniejszych należy remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie wraz z dokończeniem budowy sali gimnastycznej oraz remont kapitalny Szkoły Podstawowej w Jajkowie. Całkowity koszt tych inwestycji przekroczył kwotę 1,5 mln zł. Prawie w całości zadanie zostało wykonane ze środków budżetu Gminy Brzozie, gdyż Ministerstwo Edukacji Narodowej dofinansowało tylko kwotę 83.000 zł. Remonty tych szkół polegały na wymianie pokryć dachowych, wymianie okien na plastykowe, ociepleniu ścian budynków i wykonaniu elewacji, wymianie instalacji elektrycznej, odgromowej, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnej, wodociągowej oraz remoncie i wyposażeniu sal lekcyjnych korytarzy, stołówki i jadalni.