Rewitalizacja zespołu wodno-parkowego

W ramach odnowi wsi administracja samorządowa gminy Brzozie przygotowała projekt służący wypoczynkowi, edukacji, imprezom festynowo-rekreacyjnym i sportowym.

Tuż za remizą i świetlicą wiejską w Brzoziu powstanie interesujący kompleks rekreacyjny, który zrodził się m.in. z inicjatywy Lokalnej Grupy Rybackiej “Drwęca” z siedzibą w Grzmięcy. Do jego realizacji wykorzystane zostaną warunki naturalne, a więc pobliski staw, który będzie pogłębiony i oczyszczony, a także parkowa architektura tej okolicy.

Ścieżki, ławeczki, altanki, miejsce do zabaw dla dzieci, ogród warzywny, ogródki z ziołami, poletka z roślinnością charakterystyczną dla regionu, domki dla ptaków, karmniki, grill, parking, mostki dla wędkarzy i wreszcie – najciekawszy obiekt w tym kompleksie – amfiteatr. Prace nad realizacją tego zadania rozpoczną się wiosną przyszłego roku.

(wind)