Rozwój infrastruktury informatycznej

Rusza nabór wniosków w ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie na dofinansowanie projektów gmin i powiatów dotyczących rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Do podziału z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest ponad 12 milionów złotych.

W ramach konkursu dofinansowane zostaną projekty inwestycyjne polegające na budowie i rozbudowie sieci szerokopasmowych oraz regionalnych centrów danych i zarządzania sieciami. Wsparcie z RPO WK-P przyczyni się także do powstawania kolejnych punktów (m.in. w domach kultury, bibliotekach), w których mieszkańcy regionu będą mogli bezpłatnie korzystać z Internetu. Placówki zostaną wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym.

Nabór wniosków rozpoczął się 11 sierpnia i będzie trwał do 22 sierpnia. Przewidywany termin rozstrzygnięcia to grudzień 2014.

– Od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój społeczeństwa informacyjnego i rosnące zapotrzebowanie, na co raz lepszą jakość usług i produktów teleinformatycznych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w rozbudowę infrastruktury zapewniającej powszechny dostęp do Internetu, co skutkować będzie zwiększeniem potencjału rozwojowego regionu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Ogłaszanie nowych konkursów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2014 jest możliwe dzięki nagrodzie finansowej (pół miliarda złotych) jaką zarząd naszego województwa otrzymał za sprawne wdrażanie funduszy unijnych w regionie.

(wind)