Ruszyła XVI edycja konkursu “Oni tworzyli naszą historię”

20231122 konkurs 2b135288

Ruszyła kolejna, XVI edycja konkursu “Oni tworzyli naszą historię”. Ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej profesor Elżbiety Zawackiej i rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania historią regionalną i krajową, a także wzmocnienia więzi międzypokoleniowych i krzewienie postaw patriotycznych. Aby wziąć w nim udział należy przygotować pod opieką nauczyciela pracę pisemną na jeden z siedmiu tematów.

Uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych, liceów, techników i szkół branżowych z naszego województwa mogą wziąć udział w konkursie przesyłając prace pisemne na jeden z zadanych tematów. Termin nadsyłania prac upływa 16 stycznia.

Tematy prac

Indywidualnie przygotowane, niepublikowane wcześniej prace pisemne, objęte opieką nauczyciela, muszą być poświęcone jednemu z poniższych tematów:

  • O ludziach
  • O wydarzeniach
  • Album rodzinny
  • Oblicza codzienności
  • Udział i rola mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego we współczesnych wydarzeniach
  • Pomoc Żydom udzielana przez Polaków podczas okupacji niemieckiej w trakcie II wojny światowej
  • Moja szkoła i nauczyciele mojej szkoły

Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów, techników i szkół branżowych. Dla laureatów konkursu w obu kategoriach przygotowano atrakcyjne nagrody. Pierwsze miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1 700 zł, drugie miejsce – 1 300 zł, miejsce trzecie – 900 zł. Nagrody trafią także do nauczycieli, opiekunów autorów zwycięskich prac. 

Gdzie przesłać prace

W poprzednich edycjach konkursu także uczniowie z terenu powiatu brodnickiego zdobywali nagrody i wyróżnienia. Więc może i w tej edycji to się uda? Zapraszamy do udziału!

Prace należy przesłać na adres:

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej,
ul. gen. Jana H. Dąbrowskiego 4
87 – 100 Toruń

z dopiskiem „Oni tworzyli naszą historię” lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do sekretariatu biblioteki (p. 22 – II piętro).

Organizatorzy

Organizatorami konkursu są samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowa Służba Polek w Toruniu.

Patronką konkursu jest Elżbieta Zawacka, wybitna andragog, społeczniczka, generał Wojska Polskiego. Podczas drugiej wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, powstaniec warszawski, emisariuszka komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej do Sztabu Naczelnego Wodza w Londynie. To jedyna kobieta wśród cichociemnych, po wojnie więźniarka stalinizmu.

Więcej informacji można uzyskać w Departamencie Edukacji pod nr telefonu 56 62 15 829.

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP