Język strony:
English German Polski Russian

Gmina
Brzozie

Sołectwo Jajkowo

Sołtys: Teresa Gacek