SP Brzozie. Lekcja otwarta w ramach projektu “Cyfrowa Szkoła”.

25 marca w Szkole Podstawowej w Brzoziu odbyła się lekcja otwarta w ramach projektu “Cyfrowa Szkoła”.

Na lekcję zostali zaproszeni: Wójt Gminy Brzozie, pan Mieczysław Jętczak, Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu, pani Mirosława Grabowska, Dyrektorzy szkół: pani Alina Grążawska-Czpulak, pan Janusz Kaszyński, pan Jerzy Natkowski, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klasy IV.

Prowadzącą zajęcia była pani Marzena Pucek – koordynator projektu “Cyfrowa Szkoła’.

Uczniowie pod okiem koordynatora zaprezentowali możliwości sprzętu multimedialnego, jaki został zakupiony w ramach projektu.

Również zaproszeni goście mieli możliwość przetestowania sprzętu.

Lekcja miała oprawę świąteczno-wiosenną. Wszyscy uczestnicy zajęć byli pod wrażeniem możliwości technicznych jakie posiada szkoła, co niewątpliwie przekłada się na ciekawsze lekcje i poszerzanie horyzontów uczniów.

Opracowała: Dorota Anzel – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu