SP Brzozie. Nowa Pani Dyrektor

Od 3 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Brzoziu funkcję dyrektora szkoły pełni Pani mgr Dorota Anzel, zastępując Panią Elżbietę Kaszyńską, która przeszła na emeryturę.

Od 3 września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Brzoziu funkcję dyrektora szkoły pełni Pani mgr Dorota Anzel, zastępując Panią Elżbietę Kaszyńską, która przeszła na emeryturę.

Nowa Pani Dyrektor jest od lat znana w środowisku naszej Gminy, gdyż pracowała we wszystkich czterech szkołach jako pedagog szkolny.