SP Brzozie. Pasowanie na ucznia

W dniu 15 października 2013 roku w Szkole Podstawowej w Brzoziu odbyło się Pasowanie na Ucznia. To ważne wydarzenie w życiu szkoły.

Pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przed całą szkołą, swoja wychowawczynią – Hanną Ostrowską i rodzicami, przedstawili nam program artystyczny, a wspierali ich uczniowie z klasy III a z panią Iwona Jagielską na czele, która tego dnia wcieliła się w dyżurnego ruchu.

Rok szkolny 2013/2014 to rok Juliana Tuwima, dlatego dzieci przedstawiły nam wspaniałą inscenizację “Lokomotywy”.

Pasowanie na Ucznia było połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z ich opiekunem, panią Monika Wiercińską złożyli wszystkim pracownikom życzenia, a pani dyrektor otrzymała butelkę oleju, którą ma wlewać w głowy uczniów.