SP Brzozie “Zabawa jest nauką, nauka – zabawą” – cykl zajęć profilaktyczno-edukcyjnych

W Szkole Podstawowej w Brzoziu rozpoczęto cykl zajęć profilaktyczno-warsztatowych pod okiem Pani pedagog Joanny Górzewskiej.

Zajęcia te mają charakter edukacyjny z wykorzystaniem chusty animacyjnej oraz elementami plastyki.

Zabawa poprzez naukę jest dla ucznia zawsze bardziej interesująca, zapobiega znużeniu, motywuje do pokonywania trudności. Wprowadzając do nauki szkolnej różne gry i zabawy, stwarzamy sytuacje, w których dzieci angażują się w to co robią, chętniej pracują i dążą do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Udział w zabawie jest dla dziecka często okazją do uwierzenia we własne możliwości, pozbywania się nieśmiałości i ujawniania zdolności, a dla nauczyciela metodą poznania swego ucznia.

Bardzo ważne jest to, aby dzieci mogły  uczyć się najlepiej i najefektywniej wtedy, gdy w pełni angażują się w proces kształcenia. Szkoła i nauczyciele odpowiadają za przygotowanie takich sytuacji edukacyjnych, w których uczniowie – na podstawie samodzielnych doświadczeń – ogłębiają swoją wiedzę i kształtują swoje umiejętności.

Opracowała:  Joanna Górzewska