SP Jajkowo. Dla wszystkich mam

Jest zatem słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, są drobne upominki od dzieci. Cała społeczność szkoły ma dzień galowy, a w powietrzu unosi się zapach kwiatów, kawy i ciasta.

Dzieci bardzo przeżywają tę uroczystość. Ich wiersze i piosenki płyną z głębi serca, a w oku wielu mam i tatusiów błąka się łezka wzruszenia. Jest kolejna okazja, by podziękować rodzicom za współpracę ze szkołą, za wsparcie działań wychowawców i za pracę rady rodziców.

(wind)