SP Jajkowo. Pożegnanie 8 klasy

Po ośmiu latach nauki w Szkole Podstawowej w Jajkowie pożegnaliśmy uroczyście uczniów najstarszej klasy. Akademia miała miejsce w przededniu zakończenia roku szkolnego. Na uroczystości gościliśmy Wójta Gminy Brzozie Panią Danutę Kędziorską, Przewodniczącego Rady Gminy Panią Marię Florkiewicz, Radną Powiatu Brodnickiego Panią Małgorzatę Smoczyńską, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Panią  Mirosławę Grabowską, Prezesa Stowarzyszenia Po Drodze Panią Iwonę Wiśniewską, Sołtysa Jajkowa Panią Teresę Gacek, Henryka Zalewskiego – byłego nauczyciela WF, księdza kanonika Wiesława Wyszkowskiego oraz rodziców absolwentów, nauczycieli i uczniów klas IV – VII.

Część oficjalną otworzył występ klasy 8, przygotowany pod kierunkiem wychowawczyni p. Aleksandry Karpińskiej. Później wystąpili siódmoklasiści i część szóstoklasistów, których do występów przygotowywały wychowawczynie Agnieszka Kwiatkowska i Emilia Ratkowska. 

Po części artystycznej nastąpiły dekoracje najlepszych. Nagrodę Wójta Gminy Brzozie otrzymał Miłosz Czepek. Nagrodę Przewodniczącego Rady Gminy dostała Natalia Jarzembowska, a Nagrodę Radnej Powiatu Brodnickiego zdobyła Wiktoria Słupska. Od stowarzyszenia Po Drodze nagrody otrzymali Miłosz Czepek i Natalia Jarzembowska. Rodzice Miłosza, Natalii i Wiktorii zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi. Dwóch uczniów udekorowano medalami za prezentowaną postawę sportowca i przestrzeganie fair play: Łukasza Sochackiego i Kacpra Gurtatowskiego. Były nagrody za osiągnięcia w konkursie plastycznym, organizowanym przez LGD Pojezierze Brodnickie dla: Jagody Wardowskiej, Emilii Miłoszewskiej, Pawła Lewickiego, nagrody za aktywność społeczną na rzecz szkoły dla: Miłosza Czepka i Wiktorii Słupskiej oraz nagrody za zbiórkę makulatury dla Miłosza Napierskiego. 

Dyrektor szkoły podziękowała Pani Iwonie Wiśniewskiej za współpracę i Pani Edycie Sochackiej za wieloletnią pracę w Radzie Rodziców. Były też podziękowania dla przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz rodziców. Ci w podziękowaniu nauczycielom i gościom złożyli kwiaty, a na ręce dyrektora okazały tort. Był przepyszny. 
Spotkanie kończyły przemówienia z życzeniami i mnóstwo miłych gestów wśród uczestników uroczystości.

Autor: Alina Grążawska-Czapulak, zdjęcia Violetta Jasińska