SP Wielkie Leźno. Kółko wędkarsko-sportowe.

Z inicjatywy nauczyciela wychowania fizycznego przy szkole podstawowej w Wielkim Leźnie powstało kółko sportowo – wędkarskie.

Pani  Elżbieta Zabłocka, jako członek  PZW   nawiązała współpracę z zarządem  koła, który  zobligował się do pomocy materialnej dla uczniów w postaci sprzętu wędkarskiego.

Głównym celem tego kółka jest  propagowanie wędkarstwa jako sposobu spędzania czasu wolnego, rozbudzania potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabiania szacunku  dla przyrody oraz nauka wyciągania właściwych wniosków, perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków określonej działalności człowieka.