Spotkanie integracyjne w Wielkim Leźnie

kgw

Działalność kół gospodyń wiejskich kojarzy się z serwowaniem swojskich przysmaków podczas lokalnych imprez plenerowych, z wykonaniem wieńców dożynkowych czy inscenizowaniem okolicznościowych obrzędów. Jednak członkinie kół od wielu lat uczestniczą w tworzeniu podstaw społeczeństwa obywatelskiego, nie tylko w swoich miejscowościach. Działają też na płaszczyźnie regionalnej, a nierzadko i ponadregionalnej.

KGW prowadzą zespoły muzyczne i kabaretowe, organizują warsztaty rękodzieła i gotowania. Przygotowują wycieczki krajoznawcze, odpowiadają za lokalne obchody dni kobiet czy seniora. W ten sposób, nie tylko podtrzymują miejscowe tradycje i kulturę na terenach wiejskich, ale też przekazują je młodszym pokoleniom.

Spotkanie integracyjne Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Brzozie odbywa się cyklicznie, a tym razem zagościło w Wielkim Leźnie. Uświetniły je swoją obecnością Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska i Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz. Uroczystość poprowadziła Przewodnicząca Gminnej Rady KGW Małgorzata Smoczyńska, która przedstawiła roczne sprawozdanie z działalności kół. Podziękowała im za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach na terenie gminy i powiatu, a także województwa.

Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska w swoim wystąpieniu powiedziała: – Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i niezwykłej aktywności kołom gospodyń wiejskich z terenu gminy Brzozie. To niezwykle ważne, aby działać na rzecz społeczności lokalnej i przekazywać tradycje i kulturę regionu. Cieszę się, że mamy tak aktywne panie, które wkładając serce angażują się w wiele inicjatyw i działań kierowanych do mieszkańców naszej gminy. Cóż więcej powiedzieć gratuluję i mam nadzieję na dalszą owocną współpracę. W kobietach siła!

Spotkanie przebiegało w miłej i niezwykle ciepłej atmosferze, a panie integrowały się i dyskutowały do późnych godzin. Następne spotkanie za rok, tym razem w Janówku.