Spotkanie władz gminy z dyrektorami jednostek organizacyjnych. NOWY SPRZĘT KOMPUTEROWY TRAFIA DO SZKÓŁ

W dniu 1 września Pani Wójt Danuta Kędziorska-Cieszyńska wraz z Sekretarz Gminy Panią Grażyną Grzecznowską spotkały się z dyrektorami szkół podstawowych oraz jednostek organizacyjnych z terenu gminy Brzozie.
 
Wójt Kędziorska-Cieszyńska podziękowała za dotychczasową pracę Pani Alicji Ziętarskiej, która do końca sierpnia pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie. Na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Leźnie została powołana Pani Katarzyna Burzyńska.
 
Gratulacje z rąk Pani Wójt odebrały również: -Pani Ewelina Motylińska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu, która zastąpiła z powodu przejścia na zasłużoną emeryturę Panią Mariolę Hark oraz Pani Wioletta Zarębska – Dyrektor Samorządowego Żłobka Brzozowy Gaik.
 
Gmina Brzozie po raz kolejny pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa na zakup sprzętu komputerowego. To już kolejna inicjatywa władz gminy kierowana do oświaty mająca na celu poprawę warunków nauki i pracy.
 
Galeria przedstawia spotkanie władz gminy z dyrektorami jednostek organizacyjnych oraz przekazanie sprzętu komputerowego do szkół.