Sprzęt dla OSP Brzozie

Dnia 20 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Brzoziu został przekazany sprzęt ratowniczy dla jednostki OSP w Brzoziu, w ramach zadania „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym”,  realizowanego ze środków Ministra Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości 99% dofinansowania oraz 1% wkładu własnego Gminy Brzozie. W ramach dofinansowania zakupiono sprzęt:

  1. Defibrylator
  2. Parawan do osłony miejsca zdarzenia
  3. Agregat prądotwórczy HONDA
  4. Zestaw klinów do stabilizacji
  5. Zestaw klinów i bloków do stabilizacji Lukas
  6. Przenośny system oświetlenia pola akcji RALS
  7. Latarki Peli
  8. Bosak dielektryczny NUPLA