Stoisko „Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie” na dożynkach gminno-parafialnych

26 sierpnia w miejscowości Brzozie odbyły się dożynki gminno-parafialne.

Podczas imprezy zaprezentowaliśmy stoisko „Bezpieczny pieszy w Gminie Brzozie”, przy którym stanął symulator zderzenia. Urządzenie zostało zakupione w ramach projektu dofinansowanego ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz wzrost świadomości nt. odpowiedniego zachowania się na drogach wśród mieszkańców gminy Brzozie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Symulator zderzenia ma uświadomić kierowcę lub pasażera, jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem. Osoby poddawane symulacji mogą odczuć na własnej skórze jak silne bywa zderzenie z nieruchomą przeszkodą przy prędkości około 15 km/h.

Fot: Portal informacyjny KLIK