Stypendia dla zdolnych

Znamy już listę 250 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w tym roku szkolnym otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach projektu “Zdolni na start”. Z powiatu brodnickiego stypendia otrzyma 7 uczniów, najwięcej z Brzozia!

Najwięcej na liście uczniów z Brzozia!

Znamy już listę 250 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy w tym roku szkolnym otrzymają stypendia marszałka województwa w ramach projektu “Zdolni na start”. Z powiatu brodnickiego stypendia otrzyma 7 uczniów, najwięcej z Brzozia!

– Program stypendialny “Zdolni na start” stworzyliśmy z myślą o uczniach, którzy dobrze radzą sobie w nauce. Dodatkowe środki finansowe będą mogli wykorzystać między innymi na rozwój naukowych zainteresowań – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Z powiatu brodnickiego stypendia otrzymają Robert Kaczorek z Bartniczki, Marta Gołębiewska z Brodnicy, Monika Golubska z Brzozia, Dominika Okumska z Brzozia, Ewelina Seroczyńska z Brzozia, Alicja Anna Zielińska z Brzozia, Paulina Mroczkowska z Jabłonowa Pomorskiego. Rodzicom uczniów z Brzozia, ich nauczycielom, gratulujemy uzdolnionych i utalentowanych młodych ludzi!

Urząd Marszałkowski przyznaje wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzecia edycja projektu “Zdolni na start” została zaplanowana na dwa lata. W roku szkolnym 2012/2013 realizowany jest jego drugi etap. Wysokość stypendium to 380 złotych brutto miesięcznie przyznane na okres 12 miesięcy. Zostanie wypłacone w czterech transzach.

(bd)