W Sugajnie i Brzoziu. Drogi z dotacji

W gminie Brzozie dwie inwestycje drogowe zajmują uwagę mieszkańców. Pierwszą już zakończono, w Sugajnie. Modernizacja drogi gminnej polegała m.in. na utwardzeniu nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Wartość tej inwestycji to nieco ponad 40 tys. zł, dofinansowanie z budżetu woj. kujawsko-pomorskiego wyniosło nico ponad 20 tys. zł.

Druga inwestycja jest w trakcie realizacji. Wjeżdżając do Brzozia od strony Augustowa czy Małego Głęboczka, w sąsiedztwie dawnej stacji paliw trwa budowa drogi gminnej ze środków unijnych w ramach programu „Podstawowe usługi i odnowa wsi” i „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Przetarg na budowę drogi łączącej drogę powiatową z gminną – ok. 570 m – wygrała firma Strabag Pruszków. Wartość robót oszacowano na ponad 400 tys. zł. Dofinansowanie z programu unijnego to 63,63 proc. ogólnych kosztów. Powstaje nowa nawierzchnia asfaltowa, chodniki z poboczami. Prace zakończone zostaną 10 października br.

(wind)