Świetlice w Sugajnie i Świeciu

Odbył się przetarg na budowę dwóch świetlic – w Sugajnie i Świeciu. Do prac już przystąpiono.

Ustalono, że budowa dwóch świetlic będzie traktowana jako jedno zadanie. Taka też była konstrukcja w ofertach przetargowych.  Na wykonawcę tego zadania komisja przetargowa wybrała firmę z Nowego Miasta Lubawskiego – Handlowo-usługowa “Dudulski” Wojciecha Dudulskiego. W zadaniu określono m.in. rozbiórkę starych budynków i budowę nowych obiektów wraz z towarzyszącą infrastrukturą np. kanalizacja, ogrzewanie, oświetlenie terenu, parking, ścieżki i tereny zielone. Obecnie prace już trwają w Sugajnie. Zakończenie tego zadania to 30 września br. Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1 mln zł brutto (1.011 950 zł).

(wind)