Świetlice wiejskie – konkurs dla KGW

rada

Zapraszamy do udziału w konkursie pod nazwą „Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”. Konkurs jest skierowany do kół gospodyń wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzących swoją działalność w świetlicach wiejskich. W puli nagród jest ponad 20 tysięcy złotych. Zgłoszenia do 31 maja 2023 roku. Celem konkursu jest promocja działalności kół gospodyń wiejskich w prowadzonych przez nie świetlicach wiejskich.

Zaplanowane przez koła gospodyń wiejskich działania promocyjne muszą być związane z organizacją w terminie 1 czerwca – 15 września 2023 r. wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną,  służących zaspokajaniu społecznych i kulturalnych potrzeb mieszkańców wsi, równocześnie przyczyniających się do podniesienia atrakcyjności danej miejscowości. Zgłoszenia na konkurs w imieniu koła gospodyń wiejskich musi dokonać wójt/burmistrz gmin na terenie której znajduje się dane koło gospodyń wiejskich.  Na laureatów konkursu czeka sześć atrakcyjnych nagród finansowych o łącznej wysokości 21.000 zł.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 31 maja 2023 roku przesyłką rejestrowaną, której datę nadania da się ustalić. Można też dostarczyć osobiście w dniach i godzinach pracy organizatora.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Departament Rolnictwa i Geodezji, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem „Konkurs Świetlice wiejskie – co się tutaj dzieje?”.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela Krystyna Brykała z Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, e-mail: k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 62 15 934.

Pliki do pobrania: