Świetlice wiejskie – remont i modernizacja

W Małym Głęboczku, Wielkim Głęboczku i Wielkim Leźnie – trwają tam prace remontowe i modernizacyjne wiejskich świetlic.

Na ten cel przeznaczono ponad 850.324 złotych (na zdjęciach prezentujemy postęp prac w Wielkim i Małym Głęboczku). Na swoją szansę czeka Sugajno. Jest już projekt techniczny świetlicy wiejskiej w Sugajnie. Z chwilą ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego gmina Brzozie złoży wniosek o dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – działania “Ochrona i rozwój wsi”.

– Każde lokalne społeczeństwo powinno mieć swoją placówkę kulturalna. W tym kierunku zmierzają władze administracji samorządowej naszej gminy, nasz samorząd – mówi Mieczysław Jętczak, Wójt gminy Brzozie.

Tekst i fot. (Wind)