Święto niepodległości w Wielkim Leźnie

W czwartek 8 listopada zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie godnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Były piękne dekoracje, wspaniałe piosenki i wzruszające wiersze. Po zakończeniu części artystycznej, pod tablicą pamiątkową w holu głównym, uczczono pamięć zamordowanego przez hitlerowców, nauczyciela tej szkoły Hugona Palmowskiego. Kolejnym etapem świętowania był marsz dla Niepodległej. Wszyscy uczestnicy uroczystości maszerowali, z pieśnią na ustach, przez Małe i Wielkie Leźno. W trakcie marszu przy figurach Matki Bożej modlono się w intencji Ojczyzny. Modlitwie przewodniczył Ksiądz kanonik Piotr Nowak, proboszcz parafii Boleszyn. Marsz zakończono słodkim poczęstunkiem zorganizowanym w świetlicy wiejskiej przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Wielkiego i Małego Leźna.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy swoją obecnością i pracą uświetnili tę patriotyczną uroczystość.