Szkoła Podstawowa w Brzoziu przystąpiła do pilotażowego projektu “Cyfrowa Szkoła”.

W ramach projektu szkoła otrzymała sprzęt multimedialny, na którym pracują uczniowie i nauczyciele. Dzięki zastosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej zajęcia są ciekawsze, a efektywność nauczania wzrasta.

Uczniowie chętnie pracują na laptopach, lubią rozwiązywać testy za pomocą specjalnych pilotów z wyborem odpowiedzi oraz pracować na tablicach interaktywnych.

Program jest skierowany przede wszystkim do uczniów klas IV-VI, ale bardzo chętnie z narzędziami TIK pracują uczniowie młodsi, a nawet dzieci z oddziału “0”.

Technologia informacyjna to nowe wyzwania dla nauczycieli, którzy muszą wciąż podnosić swoje kwalifikacje, aby sprostać wymaganiom czasu i “cyfrowych” uczniów.

Dorota Anzel – dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzoziu