Szkolenie dla rolników

platnosci

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Brodnicy zaprasza na szkolenie dotyczące Płatności bezpośrednich, warunkowości i ekoschematów. Szkolenie stacjonarne odbędzie się w dniu 8 marca o godzinie 9:30 w świetlicy wiejskiej w Wielkim Głęboczku.

Celem działań jest przekazanie wiedzy na temat zmian, jakie zachodzą w mechanizmach wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw przewidzianych w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027  oraz przygotowanie rolników do warunków, jakie będą musieli spełnić w związku z tymi zmianami.

Szkolenie podzielone będzie na dwa bloki tematyczne:

  1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – płatności bezpośrednie, warunkowość”
  • Wykaz norm i wymogów w zakresie warunkowości
  • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
  • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia
  1. „Mechanizmy wsparcia bezpośredniego dochodów gospodarstw rolniczych – ekoschematy”
  • Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
  • Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
  • Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Terminarz szkoleń stacjonarnych:

08.03.2023 r. godzina 09:30 – świetlica wiejska Wielki Głęboczek