Szkolenie w zakresie uboju z konieczności, pozyskania mięsa na użytek własny i rzeźni rolniczych.

Kujawsko – Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie, organizowane przez Kujawsko — Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we współpracy z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie w zakresie:
– uboju z konieczności
– pozyskania mięsa na użytek własny
– rzeźni rolniczych
.
Szkolenie realizowane będzie w trybie on-line, skierowane jest do rolników oraz innych osób zainteresowanych ubojem zwierząt i prowadzeniem rzeźni rolniczej. Prelegentami będą lek. wet. Anna Balcerak i lek. wet. Barbara Biały. Szczegóły szkolenia umieszczone są na stronie internetowej KPODR w Minikowie:
https://technoIogia.kpodr.pl/index.php/2023/03/02/uboi-z-koniecznosci-pozyskanie-miesa-na-uzytekwłasny-rzeznie-rolnicze-2/
Warunkiem udziału w szkoleniu jest wcześniejsza rejestracja. Po rejestracji uczestnik otrzyma link umożliwiający uczestnictwo w szkoleniu, na podany podczas rejestracji adres e-mail.
Osoby uczestniczące w szkoleniu, po jego zakończeniu, otrzymają mailowo potwierdzenie uczestnictwa, umożliwiające uzyskanie od powiatowego lekarza weterynarii, właściwego dla miejsca zamieszkania, zaświadczenia dotyczącego „Pozyskania mięsa na użytek własny”.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090Bydgoszcz
tel.:(52) 339-21-00,fax: (52) 322-13-52,
e-mail: bydgoszcz.wiw@wetgiw.gov.pl,
www.wiw.bydgoszcz.pl