Szkolny dzwonek w Jajkowie

Szkolny dzwonek o godzinie ósmej ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla społeczności Szkoły Podstawowej w Jajkowie. Na sali sportowej zgromadzili się uczniowie rodzice i nauczyciele. Wszyscy odświętnie ubrani, a na opalonych buziach malował się przyjazny uśmiech.

Najwięcej rajcowały maluchy. Ciężko było im usiedzieć podczas inauguracji. Często spoglądały na zatroskane buzie rodziców. Wszyscy wspólnie odśpiewali hymn narodowy, a potem oklaskiwali występy dzieci. Kilkoro uczniów przygotowanych przez p. Halinę Borkowską – miejscową polonistkę – zaprezentowało poranek słowno – muzyczny, który nawiązywał do kolejnej rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak też rozpoczynającego się roku szkolnego. Były również akcenty wakacyjne.

O rzeczywistości szkolnej mówiła dyrektor szkoły Iwona Kowalska. Przedstawiła najważniejsze informacje, regulujące życie szkoły oraz zaprezentowała wychowawców poszczególnych klas. Potem stu dwudziestu uczniów rozeszło się do klas, by od swoich wychowawców dowiedzieć się więcej szczegółów.
Oby rozpoczynający się rok szkolny był dla wszystkich pomyślny.

(wind)