Tablice interaktywne dla uczniów i nauczycieli

tablica interaktywna

W pierwszej, zakończonej cztery lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. Był to największy tego typu projekt w Polsce.

– Tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia i dają wiele frajdy dzieciom. Kolejną edycję naszego projektu kierujemy głównie do starszych uczniów szkół podstawowych. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne – wyjaśnia marszałek Piotr Całbecki.

Do udziału w kolejnym przedsięwzięciu zaproszono wszystkie samorządy lokalne z regionu. Chęć udziału w projekcie zgłosiły 132 jednostki samorządu lokalnego, a także 23 podmioty prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

W gminie Brzozie sprzęt edukacyjny trafił do SP Brzozie, SP Jajkowo, SP Wielkie Leźno.
Na Kujawach i Pomorzu sprzęt trafił do 510 publicznych szkół podstawowych (klasy 4-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 2032 tablice, 29 niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych (klasy 1-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 107 tablic.

W skład każdego zestawu wchodzą tablica multimedialna nowej generacji (opartej na technologii dotykowej), projektor oraz laptop z oprogramowaniem.

(wind)