Technologiczny start-up. Dla małych i średnich przedsiębiorstw

Unia Europejska, flaga

Laboratoria służące kreowaniu i testowaniu innowacji, centra służące demonstracji nowych rozwiązań, profesjonalne przestrzenie biurowe do wynajęcia – na swym majowym posiedzeniu Komitet Monitorujący naszego RPO uruchomił pierwsze środki, ponad 31 mln złotych. 

– Laboratoria, w których będzie można skorzystać z zaawansowanych technologicznie narzędzi by zrealizować własny pomysł na innowacyjny biznes to w Polsce wciąż jeszcze najczęściej marzenie. Mam nadzieję, że środki, które właśnie uruchamiamy, pozwolą rozwinąć skrzydła wielu ludziom i firmom. To konieczne, jeśli chcemy rozwijać nie tylko tradycyjne przemysły – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. – Także pozostałe rozwiązania, które chcemy w tym konkursie sfinansować, to sposób na uruchomienie kreatywnego potencjału mieszkańców regionu i naszych przedsiębiorstw.

O środki będą mogły aplikować instytucje otoczenia biznesu lub ich partnerstwa z przedsiębiorstwami.

W czerwcu i wrześniu odbędą się nabory wniosków aplikacyjnych w konkursach o dofinansowanie projektów związanych z rewitalizacją zdegradowanych przestrzeni miejskich. Do podziału będzie łącznie ponad 90 mln złotych. Beneficjentami będą mogły zostać m. in. samorządy lokalne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz partnerstwa publiczno-prywatne.

Łączna suma przeznaczona na projekty rewitalizacyjne w perspektywie 2014-2020 to 74 miliony euro, przy czym na obszary miejskie (52 miasta w całym regionie) przypada 54 mln euro, a na tereny wiejskie (127 gmin) 20 mln euro. Na przedsięwzięcia tego typu w ramach ZIT (wydzielonej z RPO puli środków dedykowanej bydgosko-toruńskiemu obszarowi funkcjonalnemu) przypada ponad 25 mln euro, a na pozostałe miasta ponad 28,5 mln euro.

Urząd Marszałkowski uruchamia też kolejne środki na budowę infrastruktury usług społecznych adresowanych do młodych rodzin. W czerwcu ruszy nabór projektów dotyczących przedszkoli (alokacja w konkursie 8,6 mln złotych), a w lipcu dotyczących żłobków (alokacja ponad 43 mln złotych).  

W najbliższych tygodniach ruszą też konkursy o dofinansowanie inwestycji związanych i oszczędzaniem energii i wykorzystywaniem zielonej energii w gospodarce komunalnej. Będzie można uzyskać wsparcie na modernizację oświetlenia ulicznego (konkurs w ZIT, z alokacją 2,5 mln zł, nabór w lipcu), instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii w ogrzewaniu (blisko 11 mln do wzięcia, nabór w czerwcu) i modernizację energetyczną budynków publicznych (łączna alokacja 54 mln złotych, nabory w czerwcu u lipcu).  

Podczas konferencji prasowej, na której prezentowano ustalenia ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO, marszałkowi Całbeckiemu towarzyszyli dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Rafał Pietrucień i kierownik Biura Zarządzania RPO Eliza Kaczmarek.

(wind)