Uczniowie Gimnazjum w Brzoziu na obozie językowym w ramach programu EuroWeek

Zajęcia na obozie były prowadzone w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.Osiągnięte zostały cele wyjazdu i udziału w szkoleniu “EuroWeek – Szkoła Liderów”:

– praktyczna nauka języka angielskiego, gdyż wszystkie zajęcia prowadzone były w jęz. angielskim,

– pogłębianie wiedzy na temat krajów anglojęzycznych oraz krajów wolontariuszy,

– zapoznanie z zasadami projektów Wolontariatu Europejskiego,

– kształcenie umiejętności społecznych młodzieży: przewodzenia, autoprezentacji, pracy w zespole

Uczniowie wrócili zachwyceni formą prowadzenia zajęć i całym szkoleniem. Wyrazili już chęć kolejnego wyjazdu w przyszłym roku szkolnym.

Każdy z uczestników otrzymał Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia “EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Dojazd do miejscowości szkoleniowej w Długopolu Dolnym (Kotlina Kłodzka) został dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzoziu.

Autor: Marzena Pucek