UMOWA PODPISANA! Nasz kościół i plebania zyskają nowe oblicze!

kosciol

25 stycznia br. Danuta Kędziorska-Cieszyńska Wójt Gminy Brzozie przy kontrasygnacie skarbnik Ewy Piotrowicz, w obecności Kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju Katarzyny Sokalskiej podpisała umowę z ks. kanonikiem Wiesławem Wyszkowskim proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu na przekazanie dotacji na renowację naszego zabytkowego kościoła w Brzoziu oraz na termomodernizację zabytkowej plebani.
 
Przewidywany łączny koszt inwestycji to ok. 1 000 000 zł.
 
Na podstawie umów, które podpisano, Gmina przekazała dotacje pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację kościoła oraz termomodernizację plebanii. Zadanie przewiduje modernizację instalacji elektrycznej, przeciwpożarowej oraz izolację przeciwwilgociową w zabytkowym budynku. Planowana jest również wymiana części składowych dachu. Natomiast w ramach prac konserwatorskich planuje się zabezpieczenie filarów drewnianych oraz renowację i zabezpieczenie drewnianej przykościelnej dzwonnicy. Kościół pw. Wszystkich świętych w Brzoziu, a także dzwonnica zyska oświetlenie, które pozwoli na podziwianie naszego pięknego zabytku również po zmierzchu. Natomiast w ramach termomodernizacji zabytkowej plebanii w Brzoziu planuje się wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wraz z zabezpieczeniem i renowacją ścian zewnętrznych zabytkowego budynku. Zostaną również przeprowadzone niezbędne ekspertyzy i dokumentacje techniczne oraz konserwatorskie.
 
Nasza plebania wraz z Kościołem zyska nowe oblicze!
 
 
IMG 5272
IMG 5272