Umowa podpisana. W gminie Brzozie powstanie nowa świetlica!

277759795 5389330434433329 7292864458460043265 n

Nazwa zadania: Budowa ekologicznej świetlicy w Jajkowie
Wykonawca: FPW PAP-BUD Jacek Papierowski
 
KWOTA: 2 699 850,00 zł., z czego 2 375 000 zł. to środki zewnętrzne pozyskane przez gminę Brzozie w ramach Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
 
W dniu 5 kwietnia 2022 r. wójt gminy Brzozie Danuta Kędziorska- Cieszyńska przy kontrasygnacie skarbnik Ewy Piotrowicz podpisała umowę z wykonawcą – firmą FPW PAP-BUD reprezentowaną przez właściciela Jacka Papierowskiego.
 
W spotkaniu oprócz kierownika budowy, wykonawcy oraz kierownik Inwestycji i Rozwoju Katarzyny Sokalskiej, wzięła udział również Marzena Łukowska – menager Banku BGK, operatora funduszu Polski Ład. Wójt gminy Brzozie podziękowała pani manager za wsparcie merytoryczne w przygotowaniu postępowania przetargowego.
 
Już niebawem ruszy budowa nowego innowacyjnego obiektu w gminie Brzozie ! Budynek świetlicy będzie wykorzystywany m.in. do szkoleń i spotkań integracyjnych, w tym kół gospodyń wiejskich.