UMOWY PODPISANE! GMINA BRZOZIE SIĘ ROZWIJA!

Podpisanie umowy

W dniu 27.08.2020 r. Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska podpisała umowy z wykonawcą firmą REJBUD s.c reprezentowaną przez Pana Jerzego oraz Cezarego Kaplarnych.

Inwestycje:

  1. „Doposażenie boiska w zaplecze sportowo-rekreacyjne w Wielkim Głęboczku” – 37 515, 00 PLN.
  2. „Utworzenie miejsca wypoczynku, sportu i rekreacji w Wielkim Leźnie” – 286 915, 08 PLN.

Podpisanie umowy