Uroczyste otwarcie drogi gminnej Sugajno -Sugajenko

droga sugajno13 700

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Brzozie. Mieszkańcy długo wyczekiwali otwarcia drogi gminnej łączącej Sugajno z Sugajenkiem. Ta inwestycja nie tylko skróciła dojazdy do pobliskich miejscowości, ale także poprawiła komfort życia mieszkańców, którzy teraz nie muszą nadkładać drogi, aby bezpiecznie dojechać do sąsiedniej wsi. Dzięki tej inwestycji udało się połączyć nie tylko wsie czy sołectwa, ale także powiaty, a nawet województwa.
 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania „Modernizacja i budowa dróg gminnych na terenie Gminy Brzozie” i została współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 418 560,58 zł, wartość całego wyniosła: 2 570 762,04 zł. Natomiast koszt oddanej do użytku drogi Sugajno- Sugajenko to: 974 951,05 zł
Projekt został w 95% sfinansowany z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny Gminy Brzozie wyniósł tylko 5% kwoty zadania.
 
Warto nadmienić, że cała inwestycja składała się z 3 części, które zostały już oddane do użytku mieszkańcom. Są to:
Przebudowa drogi gminnej Sugajno – ( do granicy gminy ) – Sugajenko
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wielki Głęboczek
Przebudowy dróg gminnych wewnętrznych zlokalizowanych w Brzoziu
 
Projekt inwestycji, którą uroczyście otworzono, polegał na przebudowie istniejącej drogi gminnej, na odcinku o długości niecałego kilometra (999 m). Położono tu nawierzchnię z betonu asfaltowego, a szerokość jezdni wyniosła 4,5 m wraz z mijankami. Natomiast na łuku poziomym jezdnię poszerzono do 5,0 m.
Uroczystego poświęcania drogi dokonał ks. kanonik Piotr Nowak – proboszcz parafii św. Marcina Biskupa w Boleszynie, a zaproszonych gości powitała Wójt Gminy Brzozie Danuta Kędziorska-Cieszyńska. W uroczystości uczestniczyli: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, w imieniu posła na Sejm RP Pawła Szramki Dyrektor Biura Poselskiego Paweł Grabowski, w imieniu Komisarza Gminy Kurzętnik Piotra Piątka Beata Małek zastępca kierownika ds. inwestycji, Przewodniczący Rady Gminy Kurzętnik Wojciech Goniszewski, Przewodnicząca Rady Gminy Brzozie Maria Florkiewicz, Radna Gminy Brzozie Małgorzata Zielińska, Sołtys Sugajna Katarzyna Leśniewska, wykonawca inwestycji – Jan Kopiczyński – Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane w Brodnicy, Zastępca Wójta Gminy Brzozie Grażyna Grzecznowska, Skarbnik Gminy Brzozie Ewa Piotrowska oraz pracownicy Urzędu Gminy.
 
To kolejna z sukcesem zakończona inwestycja drogowa w Gminie Brzozie. Oddanie do użytku tego odcinka stanowi ważny krok ku jeszcze lepszemu skomunikowaniu miejscowości z pozostałymi sołectwami, miastami czy województwami.