Uroczyste otwarcie “Orlika 2012” w Brzoziu

Jedną z większych inwestycji zrealizowanych w roku 2009 była budowa zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Brzoziu w ramach programu “Moje Boisko – ORLIK 2012”. Koszt całego zadania wyniósł 1.096.000,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa 333.000,00 zł oraz środki urzędu marszałkowskiego 333.000,00 zł.

Jedną z większych inwestycji zrealizowanych w roku 2009 była budowa zespołu boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w Brzoziu w ramach programu "Moje Boisko – ORLIK 2012". Koszt całego zadania wyniósł 1.096.000,00 zł w tym dotacja z budżetu państwa 333.000,00 zł oraz środki urzędu marszałkowskiego 333.000,00 zł.