Uroczystości w Rywałdzie Królewskim

Pamięci Prymasa Tysiąclecia

“Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński na Pomorzu i Kujawach” – to temat konferencji naukowej, zorganizowanej przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Konferencję poświęconą kardynałowi Wyszyńskiemu zorganizowano z okazji  60. rocznicy uwięzienia Księdza Prymasa przez władze PRL. Konferencji patronowali Prymas Polski Józef Kowalczyk, biskup toruński Andrzej Suski, przewodnicząca sejmiku Dorota Jakuta i marszałek województwa Piotr Całbecki.

Dopełnieniem części naukowej wydarzenia była msza święta w intencji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego w kościele klasztornym ojców kapucynów w Rywałdzie Królewskim.

Po nabożeństwie  referaty i wspomnienia o Prymasie Tysiąclecia zaprezentowali: prof. Wojciech Polak i siostra Małgorzata Krupecka.

W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele z powiatu brodnickiego: starosta Piotr Boiński i radny powiatu Przemysław Górski.

(wind)