Urząd Gminy Brzozie bardziej dostępny

IMG 20220510 1518193

W celu zwiększania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, Gmina Brzozie wzięła udział w projekcie pn. „Kujawsko-pomorskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” realizowanym przez Beneficjenta: Euro Innowacje sp. z o. o.

UE WER Wiedza Edukacja Rozwoj EFS

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020-Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.

W ramach projektu Gmina Brzozie otrzymała nieodpłatnie drobne usprawnienia – sprzęt
i wyposażenie na łączną kwotę 19 391,25 zł., które poprawią obsługę klientów ze specjalnymi potrzebami.

Usprawnienia te obejmują:

  1. Nakładki kątowe na schody wraz z polami uwagi dla oznakowania krawędzi pierwszego  i ostatniego stopnia w każdym biegu – 6 szt.;
  2. System wezwania asysty (wzywania pomocy przez ON do drzwi zewnętrznych);
  3. Urządzenie do obsługi osób słabosłyszących  – pętla indukcyjna (zestaw przenośny);
  4. Lupę elektroniczną;
  5. Oprogramowanie ZoomText Magnifier and Reader;
  6. Klawiaturę VisionBoard2;
  7. Krzesło ewakuacyjne.

Poza tym wcześniej wdrożone zostały procedury uwzględniające w działalności urzędu potrzeby osób, które ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajdują, muszą podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami.