Uwaga! Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

wojsko ćwiczenia

Szanowni mieszkańcy Gminy Brzozie

Uwaga! Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Informujemy, że w dniach od 25 lutego do 14 marca 2024 r. NATO Supreme Headguarters Allied Powers Europę (SHAPE) – Dowództwo Połączonych Sił Sojuszniczych w Europie organizuje największe od kilkudziesięciu lat ćwiczenie wojskowe pk. STEADFAST DEFENDER 2024 będące federacją kilkunastu ćwiczeń narodowych (sojuszniczych), w tym polskiego ćwiczenia pk. DRAGON-24. Działalność Sił Zbrojnych podczas ćwiczenia na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie obejmować w szczególności rejon Miasta Grudziądza, powiatu grudziądzkiego, nie wykluczając pozostałych rejonów województwa.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności, w szczególności:

  • zachowanie warunków bezpieczeństwa z uwagi na przejazd sprzętu wojskowego (nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie, zachować bezpieczną odległość);
  • nieparkowanie pojazdów cywilnych wzdłuż dróg zaplanowanych dla ruchu kolumn wojskowych;
  • zabezpieczenie zwierząt domowych i hodowlanych w obejściach domowych i poza nimi (pastwiska);
  • niepublikowanie zdjęć, filmów pojazdów wojskowych w mediach społecznościowych. Chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

            Ponadto, mając na uwadze możliwość kształtowania pozytywnego wizerunku żołnierza polskiego, Sił Zbrojnych RP oraz wojsk sojuszniczych NATO, przy współudziale Władz Miasta, zostanie zrealizowana prezentacja sprzętu wojskowego dla społeczności lokalnej w dniu 3 marca 2024 r. w m. Grudziądz.

https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/articles/aktualnosci-w/wzmozony-ruch-kolumn-pojazdow-wojskowych/